Eseménylista
<< szeptember 2018 október november >>
<< 2017 jan.  febr.  márc.  ápr.  máj.  jún.  júl.  aug.  szept.  okt.  nov.  dec.   2019 >>
2018 október 08 hétfő at 02.00 - Radko Pytlík 90
Beküldte: admin1  Kategória: Bohemiabk  Kapcsolat: eva1molnarova@yahoo.com 
Mikor 2018 október 08 hétfő at 02.00 Vége 2018 október 08 hétfő at 23.00
Radko Pytlík író, irodalomtörténész 90. születésnapjára:

Hihetetlen életút és életmű az övé.
Radko Pytlík, a Bohemia Kör tiszteletbeli tagja, többünk személyes jó ismerőse vagy barátja, napjaink egyik legjelentősebb cseh irodalomtudósa és filozófusa, prágai hely- és kocsmatörténésze.
Isten éltesse őt 2018 októberében, a 90. születésnapján!
Személy szerint én megszámlálhatatlanul sok dolgot tanultam tőle a cseh irodalomról és történelemről rengeteg sör elfogyasztása közben, a különböző prágai vendéglők asztalai mellett vagy Lipnice nad Sázavou Hašek-vendéglőjében. Éppen ezért azt remélem, hogy talán a barátomnak is mondhatom.
Radko Pytlík kutatói munkásságának fő területe a XX. századi cseh irodalom története, azon belül is elsősorban Jaroslav Hašek és Bohumil Hrabal munkássága. Mindkettejükről számos forrásértékű könyvet írt.
A Jaroslav Hašek rövid, ámde annál eseménydúsabb életét vizsgáló kutatók és érdeklődők máig alapműnek tartják A csavargó liba címmel magyarul is megjelent életrajzát, amely nem csupán alapos részletességgel mutatja be a Švejk írójának érdekes életútját, de ma is forrásmunkát jelent. Amit ebben a könyvben a szerző leírt, azt mindenki tényként kezeli, ismerve Radko Pytlík tudását és alaposságát.
Tudományos munkásságának következő kiemelkedő műve a Bibliografie Jaroslava Haška, amely évekkel később bővített kiadásban is megjelent. Szintén alapmű. Közben több népszerű ismeretterjesztő könyvet is írt Jaroslav Hašekről – a többi között például: Náš přítel Hašek (Barátunk, Hašek), Kniha o Švejkovi (Könyv Šejkről), vagy Osudy a cesty Josefa Švejka (Josef Švejk sorsai és útjai).
Az utóbbi években egy hihetetlen nagy munkát is letett az asztalra, és ebben – nem kis büszkeséggel jelenthetjük ki – baráti körünk tagjai: Zachár Ottó és Polgár László is segítették, ez pedig a Hašek életét szinte napról napra feldolgozó: Jaroslav Hašek. Data-Fakta-Dokumenty (Jaroslav Hašek. Adatok-Tények-Dokumentumok) című enciklopédikus mű, amely 2013-ban jelent meg.
Mindeközben Bohumil Hrabalról is több kötete jelent meg, az egyik ilyen mű magyar kiadásában jómagam is részt vettem, ez a „…a neuvěřitelné se stalo skutkem” (…és hihetetlenül vált valóra) eredeti című kötet alapján készült, az Eri kiadó jóvoltából 1993-ban magyarul némi módosítással Hrabal-emlékkönyv címmel megjelent kiadvány. Tudvalevő, hogy Radko személyesen is ismerte Hrabalt, és nem egyszer találkoztak a holešovicei vendéglők valamelyikében. Közös képük a nymburki Hrabal-kiállításon is látható.
Bohumil Hrabalról írt egyik fontos könyve például a Koridor smrti Bohumila Hrabala (Bohumil Hrabal halálának folyosója), vagy a nemrégiben megjelent Hrabalova sorbonna (Hrabal Sorbonne-egyeteme).
De Radko Pytlík munkásságának sokoldalúságát bizonyítja, hogy írt könyvet (nem is egyet) a cseh humorról, Comeniusról, illetve Franz Kafkáról is Pražská mozaika Franze Kafky (Franz Kafka prágai mozaikja) címmel. Nem egy könyve a magyaron kívül német és angol nyelven is megjelent.
A mi professzorunk azonban nem egy elefántcsont-toronyban élő ember, hanem ő is mindennapi, közülünk való. Kedveli a kocsmákat és a helyi embereket is, ezért írt nagy jelentőségű művet a prágai sörözők, lokálok, szórakozó helyek irodalomtörténeti vonatkozásairól Ve stínu pípy (A csapszék árnyékában) címmel, amelynek néhány fejezete – e sorok írójának fordításában – a „megboldogult” Maláta folyóiratban magyarul is megjelent. Sőt, a mi professzorunk helytörténeti könyveket is gyakran kiad. Írt például a prágai Bubeneč negyedről (O Bubenči a okolí – Bubenečről és a környékéről); lakóhelyéről, Holešovicéről (Neznámé o známých z Letné a Holešovic – Ismeretlenek a Letná-i és Holešovicei ismertekről); vagy a távoli Karlovy Varyról is (Karlovarské rapsodie – Karlovy Vary-i rapszódia).
Tudható, hogy a mi Pytlík professzorunkat legendás barátság fűzte a magyar bohemisztika eddigi legnagyobb alakjához, Dobossy László professzor úrhoz, akivel a múlt század hatvanas éveiben egy irodalmi konferencián közös képet is készítettek egy ötliteres söröskancsó társaságában, amely a mai napig látható Bohemia folyóiratunk minden számában egyesületünk – Dobossy László könyvéből vett – mottója fölött.
Életem egyik felejthetetlen élménye, amikor Radko Pytlík magyar Hrabal könyvének bemutatóján együtt üdvözölhettem a két legendás barátot, a két nagy tudású professzort a saját könyvesboltomban az újpesti Víztoronynál.
De a mi professzorunk még ma is szereti a magyarokat és Budapestet. Pár éve egy karácsony környéki prágai találkozásunk során a búcsúebédnél azzal lepett meg, hogy közölte velem, honapután Pestre utazik a családdal. És tényleg jöttek, elkísérte őt a felesége Věra Dyková (Viktor Dyk cseh író leszármazottja, valamint a fiuk, a színész, zenész, énekes, igazi cseh celebritás Vojta Dyk is. Az éppen akkor nemrégiben nyitott Pivo sörözőben egy, a bohemiások körében eltöltött szép estén volt alkalmam magyar írókkal is összeismertetni.
Radko Pytlík ezen a kirándulásukon mondta el nekem, hogy miért is szereti annyira Budapestet. „Prágával ellentétben itt szélesek az utcák, átjárja őket a szél, és friss levegőt vehet az ember.” A mai napig visszahallom akkori szavait. Csakúgy, mint azokat a fejtegetéseket, amikor nem volt rest engem, egymagamat szóval tartani és oktatni a cseh irodalomra számtalanszor, például az azóta már megszűnt Radhošť sörözőben a prágai Lőportorony közelében, a Templová utcában. Rengeteget tanultam tőle ezeken az estéken.
Cseh barátaim gyakran kérdezik meg tőlem, hogy hogyan tanultam meg csehül. Erre a válaszom általában az: kijártam, vagy inkább elvégeztem Pesten a Csehszlovák Kulturális és Tájékoztató Központ többéves tanfolyamát, aztán iskolatársaimmal, mindenekelőtt Molnár Évával, Goldmann Ilával, Simkó Gyurival és a többiekkel számtalan csehországi kiránduláson vettünk részt. Nyári egyetemen is voltam Csehországban.
Ám az igazi egyetemet számomra a prágai sörözők világa jelentette és jelenti, és ezen az egyetemen Richard Hašek a tanárom, Radko Pytlík pedig a professzorom a mai napig.
Isten éltesse, professzor úr! Isten éltessen sokáig, drága barátunk!

Polgár László
2018. szeptember 15.

Következő 10 esemény ...
2018 október 08 hétfő Bohemia az Állatkertben
2018 október 22 hétfő Gyászhír
2018 október 24 szerda Festménykiállítás
2018 október 31 szerda Fotócserbere Bohemia-utakról
2018 november 29 csütörtök Kiruccanás a brnói Mucha-kiállításra
2018 december 05 szerda Cseh kuriózumok – kiállítás
2018 december 12 szerda Bohemia Karácsony
2018 december 29 szombat Jó ebédhez jár a séta
2019 január 01 kedd Bohemia BK 2019. évi terveiből
2019 január 18 péntek Emlékkönyv a BBK 25 évéről